• احمدامیرآبادی فراهانی   ahmadamirabadi1@

  1397/06/05 ساعت 08:45

  ۸صبح سه شنبه جلسه سوال از #رییس_جمهور شروع ونیم ساعت #منتخب_نمایندگان ویکساعت رئیس جمهور فرصت صحبت دارند،هردوطرف می‌تواننداز وقت در دونوبت استفاده کنند‌.
  ۵سوال است که درپایان هرسوال رای گیری می‌شود، چنانچه #نصف+یک
  نمایندگان قانع نشوند سوال جهت رسیدگی به #قوه_قضائیه ارسال می‌گردد.

 • افروز بهرامی   BahramiAfrooz@

  1398/04/04 ساعت 08:15

  حجم پوشش #صندوق_ضمانت_صادرات ایران در سال ۹۷ با #رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال ۹۶ به حدود ۲.۳ میلیارد دلار رسید.
  با توجه به رعایت استانداردهای مدیریت ریسک در صندوق، نسبت معوقات صندوق ، تقریبا #نصف نظام بانکی بوده و در سطح قابل قبولی قرار دارد.