• علی‌ اکبر رائفی‌ پور   A_Raefipour@

      1397/12/08 ساعت 15:19

      امروز دانشکده کشاورزی #تربیت_مدرس سخنرانی داشتم باموضوع: ضرورت ارتقاء سطح حمایت از کشاورزی(مطالعه موردی:مقایسه اتحادیه اروپا وایران) اول صبح باوجود صدور مجوز قبلی و دعوتنامه رسمی جلوی برنامه رو گرفتن تا دم در دانشگاه رفتم که بگم بنده اومدم شما نگذاشتید #نشکنیم_قلمهارا #آزادی_بیان