• فرید مدرسی   faridmod@

    1397/10/23 ساعت 17:25

    بدانیم #نشست_دوره‌ای_اساتید سطوح عالی و خارج #حوزه_علمیه_قم یک تشکل یا تشکیلات نیست، سلسله گردهمایی‌هایی برای امور صنفی حوزویان است با محوریت مراجع‌تقلید قم؛ بدیل ندارد و رقیب نیست؛ یک‌پارچه و یک‌نواخت به نظر نمی‌رسد؛ شورای سیاستگذاری و اتاق فکر آن هم در همین راستاست.

  • فرید مدرسی   faridmod@

    1397/09/03 ساعت 23:05

    خبرگزاری #حوزه، ارگان مدیریت حوزه نام تشکل #نشست_دوره‌ای_اساتید را در تنظیم خبر دیدار این تشکل با آیت‌الله #جوادی_آملی حذف کرد؛ اقدامی که با برخی سایت‌ها هماهنگ بود. آقای #اعرافی، مدیر محترم حوزه‌ پاسخگوی رفتار معاونان خود باشد و اجازه ندهد بازی‌های سیاسی در حوزه اجرایی شود.