• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/12/25 ساعت 10:58

    بیانیۀ مشترک ایران، روسیه و ترکیه در #نشست_آستانه درباره #سوریه/برخی از اهم بندهای این بیانیه :تاکید بر تداوم تعامل موثر بین همه طرف‌های درگیر در سوریه و پرهیز از فرقه‌گرایی/تداوم تعهد محکم نسبت به استقلال، حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه http://tn.ai/۱۶۸۲۲۴۴