• ایزد مهرآفرین   mehrafarin1398@

    1398/01/24 ساعت 18:17

    خیلی دور نیست،همین چند سال پیش بود که مدام مطلب مینوشتنو ،بنر میزدندو چنین و‌چنان میگفتند که: #نسکافه برای شرکت #نستله است و‌اونم برای صهیونیست هاست ولی امروز مثل آب خوردن تبلیغاتش از تلویزیون پخش میشه.خب کدومتون رو باور کنیم؟!