• فرید مدرسی   faridmod@

    1397/10/14 ساعت 15:17

    این نرده‌ها ظاهر هستند، باطن را باید همجنس با مردم کرد؛ والا #نرده برداشتن هیچ تاثیری عمیق بر جامعه نمی‌گذارد؛ خبری می‌شود برای یک روز. باید #نرده‌های_ذهنی میان مدیران ارشد و مردم را برداشت تا عشیره و خاندان خود را بر ایران و ایرانی ترجیح ندهند و فرزند و داماد را پروفسور ننامند.

  • هندی‌ها هم در نماز جمعه‌هاشون #نرده دارند یا فقط این هفته به خاطر روحانی نرده کشیدن؟

  • مرتضی خلفی زاده   mortezakhalafii@

    1396/11/08 ساعت 20:00

    آقای #آل_هاشم بانی چه حرکت خوبی شد. این خودانتقادی‌های عملگرایانه نوید بهبود اوضاع است ان شاءالله #نرده #نمازجمعه #شمخانی #پاویون #خبر_خوب