• نقد فیلم: #ناگهان_درخت کارگردان: صفی یزدانیان فیلم داستان زندگی و شکست مردی بزدل را روایت میکند …. یک کپی بسیار ناموفق از سینمای فرانسه و طنز تلخ. فیلمی سر در گم در فراز و نشیب ریتم. ریتمی که به مخاطب این چک رامیزند که هیچ چیز حتا حس وحال شخصیت‌های داستان ثبات روایی ندارد …

  • روز سوم جشنواره در سینماى رسانه‌ها از شدت بى سر و ته بودن #ناگهان_درخت شوکه شدم ، #قصر_شیرین را نه به اندازه کارهاى قبلى میرکریمى ولى کمى تا قسمتى دوست داشتم و #سمفونى_نهم را قابل احترام دانستم. … و هنوز در عجب از انتخاب برخى آثاریم و در انتظار فیلم هاى بهتر در روزهاى بعدتر.

  • #ناگهان_درخت #صفى_یزدانیان شاعرانه اى زیبا و کند … خیلى کند …