• #ناوانگلیسی #دونکن وارد #خلیج_فارس شد دومین ناو انگلیس برای پشتیبانی از کشتی‌ها با پرچم این کشور وارد آبهای خلیج فارس شد. به گفته وزارت دفاع، #ناو_مونتروز روزانه از ۳۵ کشتی در تنگه هرمز مراقبت می‌کند. ناو دونکن از نوع ناوشکن بوده و از پیشرفته‌ترین‌های نیروی دریایی محسوب می‌شود