• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

  1397/07/29 ساعت 09:54

  گاهی در #نانوائی محل، پشت دخل می‌نشینم و طبعا مجبورم نظم را رعایت کنم. از قضا هر بار می‌خواهم منظم باشم و به ترتیب مشتریان را راه بیاندازم، عمده مراجعین شاکی می‌شوند! تصور عمده این است که هر کسی منزلش به نانوائی نزدیک‌تر است، حق آب و گل برای خودش قائل است!

 • محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

  1397/11/28 ساعت 08:59

  در #نانوائی،برخی خانم‌ها تصور می‌کنند که رعایت‌نوبت برای آنها موضوعیت ندارد. این را بارها دیده‌ام که مثلا ده نفر مرد در صف ایستاده‌اند،خانمی وارد می‌شود و متوقع است که باید نان او را سریع‌تر داد و راهی‌اش کرد. خلاصه وقتی من پشت دخل نشسته‌ام،همه چیز نوبتی است! خواستم بدانید …

 • محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

  1397/04/05 ساعت 13:41

  آقای #بادامچیان جزو همان دسته‌ایست که #امام معتقد بود توان اداره یک #نانوائی را ندارند