• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/05/25 ساعت 10:14

    #دژ_پسند نیامد عوض اون این همه گل پسر و گل دختر اصفهانی اومدند راستی جای دکتر امیر #ناظمی که بعضی وقت‌ها خیلی دوستش دارم بعضی وقت‌ها هم کمتر خالی بود @amirnazemy https://twitter.com/shayanshalileh/status/۱۱۶۲۰۸۲۲۳۲۴۶۴۵۳۱۴۵۸ …

  • ایرانیها این روزهاعلاوه بر #تحریم امریکا نگران تحریم‌دیگرند؛تحریم دسترسی به #اینترنت. محدودیت امروز #اپلapple ترس خفته کاربران وطنی رازنده کرد وزارت ارتباطات توضیح دادکه اقدام اپل محدودبه ایران نیست اما #ناظمی از تهیه لیست سیاه برای اپل آنسوی آبهاگله کرد https://t.me/Khabarha_nazarha/۲۱۶ …

  • خبرگزاری صدا وسیما   iribnewsFa@

    1397/11/10 ساعت 10:21

    نظر #رشیدپور درباره توئیت #ناظمی