• تاریخ ایرانی   tarikhirani@

  1397/03/20 ساعت 14:01

  از بازی برقی #ناصرالدین‌_شاه تا فرمان نوری #رضاشاه کارخانه #برق تهران امروز ۸۰ ساله شد http://tarikhirani.ir/fa/news/۵/bodyView/۶۳۳۱ …

 • تاریخ ایرانی   tarikhirani@

  1397/02/12 ساعت 22:02

  اگر آن روز جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۲۷۵ شمسی #ناصرالدین‌_شاه از رفتن به زاویه مقدسه عبدالعظیم منصرف می‌شد، یا آن دو تیری که از ششلول روسی میرزا رضای کرمانی شلیک شد به خطا می‌رفت و مثلا به پای شاه می‌خورد، حتما جشن پنجاهمین سالگرد تاجگذاری ناصرالدین‌شاه برگزار می‌شد

 • تاریخ ایرانی   tarikhirani@

  1397/02/12 ساعت 20:08

  ۱۲ اردیبهشت ۱۲۷۵: #ناصرالدین‌_شاه ترور شد. پرونده «تاریخ ایرانی»: گفت‌وگو با عباس امانت، مازیار بهروز، حسین آبادیان، ویلم فلور، داریوش رحمانیان http://tarikhirani.ir/fa/files/۱۶/listView …