• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/08/02 ساعت 12:33

    متهم:در خیابانهای شهر به دنبال خانمها می‌رفتم و در مکانی خلوت [با جسم تیز] به آنها می‌زدم، مدتی است که از لحاظ روانی تحت فشار فرار دارم؛ به همین علت اقدام به این کار می‌کردم، بیشتر در مناطق #خانی‌آباد، #نازی‌آباد، خیابان #نبرد و #افسریه این کار را می‌کردم

  • توضیحات #پلیس درباره #مسمومیت ۱۹ نفر در یک #استخر در #نازی‌آباد سردار کیوان ظهیری: کارگران استخر در حال نظافت سرویس‌های بهداشتی با اسید بودند که بخار ناشی از آن از طریق مسیر‌های هواکش وارد سالن استخر شد. ۴ نفر ۳۰ تا ۳۵ سال و ۱۵ نفر از سنین ۷ تا ۲۰ سال دچار مسمومیت شدند.