• چه کسی قرار است بیاید و توضیح دهد؟ آقای #دولت!!!!! قشنگ دارند در کاسه‌ات می‌گذارند.در دوران بد #اقتصادی و #نارضایتی اندک شادی‌ها را دریغ می‌کنند. اینها انفجار می‌خواهند تا یکباره کمرت را بشکنند.حالا با تی شرت یار دوازدهم بنشین و تماشا کن @Rouhani_ir @hesamodin۱

  • محسن میردامادی   mohsenmirdamadi@

    1396/12/27 ساعت 17:16

    تظاهراتی که در شهرهای مختلف خودنمایی کرد، ابراز یک #نارضایتی عمیق و جدی بود که در سطح جامعه وجود دارد و خود را در قالب چنین تظاهراتی نشان داد. این #تظاهرات شبیه تب که در بیمار نشانه یک بیماری درونی است نشان‌دهنده مسائلی است که در لایه‌های جامعه به صورت جدی و عمیق وجود دارد.