• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/04/03 ساعت 01:14

    دقت کردید؟! اون جایی که یک دقیقه مصاحبه #ناتان_قبادی به عنوان مدیر برنامه #پویول (این ادم فقط واسطه بود) بدون هماهنگ تو ٢٠١٨ پخش شد؟! . #فردوسی_پور متحیر و آماده برای انفجاری تاریخی بود . اما نتونست چیزی بگه!سکوت کرد!حرف میزد همه چیزو از دست میداد حرفش موند تو دلش! مثل ما مردم!

  • عباس طهماسب زاده   ATahmasebizadeh@

    1397/04/02 ساعت 22:22

    اقای #ناتان_قبادی معلومه وقتی #پویول فقط استراحت کنه و شهر رو بگرده و پولشو بگیره بدون اینکه بره سر برنامه، خوشحال از ایران میره.