• هشدار: فضایی‌ها هم شاید #نئولیبرال باشند - تصور دانشمندان از موجودات فضایی چه نکته‌ای دربارۀ اقتصاد این روزهای جهان به ما می‌گوید؟ (کیت اسپنسر، ژاکوبن، ۲۵۰۰ کلمه، ۱۵ دقیقه) http://tarjomaan.com/neveshtar/۹۱۸۴/

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/08/17 ساعت 22:02

  ۲.رویکردی شبه‌مدرنیست #نئولیبرال که پشت شعار «تعامل سازنده با دنیا» پنهان شده و به عدالت‌طلبی بی‌اعتناست و به‌نحوی اقتصاد سرمایه‌داری نئولیبرالی وابسته به نظام جهانی را دنبال می‌کند.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/05/10 ساعت 09:22

  مدیریت اشرافی #نئولیبرال باید برکنار شود تا وضعیت موجود تغییر کند. #برخورد_انقلابی

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1396/12/03 ساعت 22:51

  #دولت آقای #روحانی (دولت یازدهم) نئولیبرال‌ترین دولت جمهوری اسلامی است، یعنی تئوریسین‌های آنها، چهره‌های اصلی اقتصادی‌شان و دیدگاه نظری آن‌ها کاملاً #نئولیبرال است.

 • مهسا جزینی   JaziniMahsa@

  1397/10/01 ساعت 19:46

  #اباذری‌: آیا #قالیباف که این شهر را به مدت ۱۴سال بر اصول #نئولیبرال ی می‌چرخاند، می‌داند که در انتخابات ریاست جمهوری نباید بگوید #چهار_درصد و ۹۶ درصد. یا نمی‌دانی چی اجرا کردی یا می‌دانی داری دروغ می‌گویی.می‌دانید که شدیدترین نئولیبرال سازی ایران زمان #احمدینژاد بود؟

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/08/18 ساعت 22:54

  نسخه نیروهای #انقلابی به دنبال «عدالت و استقلال» است و نسخه روشنفکران و تکنوکرات- بوروکرات‌های #نئولیبرال حاصلی جز #ظلم و وابستگی ندارد.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/07/25 ساعت 22:11

  آقایان حتی با کشورهای #اقتصاد شانگهای وارد معامله نمی‌شوند و جهان را خلاصه کرده‌اند در #آمریکا و اتحادیه اروپا، بحث«با کدخدا ببندیم» این نگاه #نئولیبرال، غرب‌زده وابسته‌محور است که ما را دچار مشکل کرده است، آیا جهان در این چند کشور خلاصه شده است؟!

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/04/19 ساعت 22:26

  در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که اگر کسی بخواهد کار انقلابی کند علاوه بر تبیین تئوری‌ جدید، باید مقاومت شبکه‌های شکل گرفته قدرت و ثروت را نیز در هم شکند. رویارویی تفکر #انقلاب با جریان #نئولیبرال در حال حاضر مسئله مرگ و زندگی است. #حجامت_نظام

 • شبکه افق سیما   Ofogh_tv@

  1396/09/05 ساعت 22:30

  دکتر حجت عبدالملکی در برنامه زنده #جهان_آرا: در جامعه #نئولیبرال سیاستمدارن وضع زندگی را برای مردم خوب جلوه می‌دهند در صورتی که هر اتفاق اقتصادی همانند این جمعه سیاه که در این کشور‌ها می‌افتد سودی است در جیب این #سرمایه دارن