• فرزاد فرزین   FarzadFarzin2@

      1397/02/09 ساعت 12:49

      چند روز دیگه رفاقتمون ١٣ ساله می‌شد حیف نحسی ١٣ نذاشت . کمه رفیق که تا نفس اخر کنارت باشن خداحافظ رفیق، خداحافظ نگهبان، خداحافظ معصوم ، خداحافظ بامعرفت خداحافظ روز خوبی نیست اصلاً روز خوبی نیست #میکی https://www.facebook.com/farzadfarzinfans/posts/۱۰۱۵۶۳۶۳۵۶۲۲۴۲۸۶۳ …