• آوانت تی وی   Avant_TV@

    1398/03/12 ساعت 22:35

    #میلاد_گودرزی، سردبیر شهرداد، #تبرئه شد! در بخشی از رأی دادگاه شکایت یکی از مدیران سابق گمرکی از سردبیر شهرداد آمده: اقدام مشتکی‌عنه به عنوان خبرنگار با رعایت حرمت اشخاص، واجد سوءنیت مجرمانه قلمداد نمی‌گردد و صرفا با هدف مبارزه با فساد در مراکز دولتی صورت گرفته. #رشته_توییت

  • آوانت تی وی   Avant_TV@

    1397/11/20 ساعت 11:58

    . کارگاه #ژورنالیسم_تحقیقی برای فعالان اجتماعی و فصای‌مجازی استان #خوزستان ؛با حضور #میلاد_گودرزی سردبیر #شهرداد | پنجشنبه۲۵بهمن۹۷ تیم شهرداد درنظر دارد،با هدف انتقال تجربه و کمک به شکل‌گیری تیم‌های مشابه در سطح کشور،کارگاه‌های مختلفی با عنوان «ژورنالیسم تحقیقی» برگزار نماید.