• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

  1399/03/04 ساعت 01:46

  «تن زار، تنی است که نمی‌تواند بایستد مگر رها شده در آغوش دیگری»
  از یادداشت «ادامه دادن به ادامه دادن» در شماره ۶۶ اندیشه پویا نوشته ابراهیم سلطانی@ebsoltaniدر باب تن زار رنگ‌ها
  #میزوگرافی

 • شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

  1399/02/03 ساعت 17:52

  «زندگی در زمانه عسرت تلنگری به آدمی است تا متعلق امید خود را واقعی کند».
  مصطفی ملکیان

  #میزوگرافی

 • شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

  1399/01/10 ساعت 14:25

  به یاد سال‌های رفته و #میزوگرافی

 • شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

  1398/02/12 ساعت 12:16

  بزرگ‌ترین ترسم «سرایت» است. باید از هر چیزی که مسری است ترسید.

  [از خلال یادداشت‌ها]
  #میزوگرافی

 • شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

  1398/01/11 ساعت 14:59

  این ابرها با کدام باد آمده‌اند؟ از کدام سرزمین به قلب من رسیده‌اند که این چنین خسته لنگر انداخته و خیال رفتن ندارند؟

  از خلال یادداشت‌ها، عصر بارانی یکشنبه
  #میزوگرافی

 • شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

  1397/12/23 ساعت 14:42

  عاشقی نقلی استمراری است …

  کتاب هفته چهل و چند
  @atrafpub
  #میزوگرافی
  https://www.instagram.com/p/Bu_ZPLBneN۴/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=۱۸c۸۹x۲fm۰۵۰v …

 • شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

  1397/12/06 ساعت 13:18

  قلبش چه تند می‌زد. آیا همیشه قلبش تند می‌زد؟

  #میزوگرافی عصر ابری دوشنبه

 • شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

  1397/11/10 ساعت 15:18

  عصر روز چهارشنبه
  به سان ابر سنگین و خاکستری زمستان، هر لحظه بیم باریدن دارم.
  از خلال مجموعه یادداشت‌ها
  #میزوگرافی

 • شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

  1397/09/10 ساعت 13:34

  از خلال عصر شنبه پاییزی
  #میزوگرافی
  «تنها کمی از این جهان را در یک خستگی مدام یافته‌ام»
  بخشی از یادداشت‌های احمدرضا احمدی در کتاب شعرها و یادهای دفترهای کاهی

 • شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

  1397/08/15 ساعت 12:40

  مثل حفاری است نوشتن یادداشت‌های روزانه؛ حفر می‌کنی و می‌گذری، حفر می‌کنی و می‌گذری. بعدتر به عقب که برمی‌گردی، گذشته پر از حفره‌های خالی و تاریک است.

  از خلال کار عصر پاییزی
  #میزوگرافی

 • شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

  1397/07/14 ساعت 12:53

  #میزوگرافی
  چیزی درونت به هم می‌پیچد. انگار آدم را در سیاه‌چاله می‌اندازد، اوج می‌گیرد و ناگهان ارتفاعش را کم می‌کند. این تهوع است.

  از لا به لای کار عصر بارانی چهاردهم مهر