• آوانت تی وی   Avant_TV@

  1398/07/05 ساعت 17:01

  حکم تخریب تأیید شد! با رأی دیوان عدالت اداری،رأی کمیسیون ماده۱۰۰ مبنی بر تخریب اضافه بنا واضافه طبقات ملک متعلق به حسن #میرمحمدعلی، داماد آقای #شمخانی تأیید و لازم‌الاجرا شد! پیشتر دیوان با اعتراض مالک، دستورموقت توقف اجرای حکم صادرکرده بود که به این ترتیب آن دستور نیز لغوشد!

 • آقای #شمخانی از جناب #میرمحمدعلی ، #شاه_داماد گرامی اعلام برائت کرد و گفته خودش پیگیر تخلفات‌ وی است. سوالاتی در مورد #تخلفات و فعالیت‌های اقتصادی خود آقای #شمخانی هم داریم اینها را بعد از رسانه‌ای شدن چه کسی پیگیری خواهد کرد؟ پدرخانم جناب #شمخانی هم در قید حیات هستند؟

 • آوانت تی وی   Avant_TV@

  1398/02/05 ساعت 11:13

  اعلام برائت آقای #شمخانی دبیر شورایعالی امنیت‌ملی از داماد خود، حسن #میرمحمدعلی روزنامه #فرهیختگان در شماره امروز خود نوشت: آقای شمخانی علاوه بر اینکه اجازه چنین سوءاستفاده‌هایی را نمی‌دهند، خود ناراضی هستند و درحال پیگیری موضوع از مجاری قانونی‌اند.

 • آوانت تی وی   Avant_TV@

  1397/10/23 ساعت 12:03

  سند ارتباط ساختمان دارای تخلف در #لواسان، با خانم #فاطمه_حسینی نماینده‌مجلس/ در رأی دادگاه،نام‌های هادی وهانی #میرمحمدعلی و فاطمه حسینی بعنوان خریداران پلاک ثبتی۱۹.۷۹۲ذکر شده‌است پیشتر @S_FatemeHoseiniهرگونه ارتباط خود با این ملک را تکذیب کرده بود! ویدئو:http://goo.gl/LyyRgn