• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1397/02/04 ساعت 21:21

    در ماجرای #میراسماعیلی آنها که بیش از دو سال گذشته از کنار مزه پراکنی‌های یک فعال توییتری گذشته اند و حالا تنها چون میتوانند عنوان «روزنامه نگار اصلاح طلب » را بر او سوار کنند خواهان محاکمه اند، باید پاسخگو باشند. شما به نهی از منکر معتقد نیستید، مترصد منکرید