• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/12/12 ساعت 14:22

    اصل مشکل، نفس نمازخواندن #میر است که این همه سال تلاش شده او را برای #مردم بی‌دین جلوه دهند! و الا مستشکلین خودشان هم می‌دانند که به فرض غلط بودن نماز مأموم-که اینجا غلط نیست-، نمی‌توان به نماز امام اشکال کرد …

  • گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1396/09/10 ساعت 17:35

    #مصباح : اعمال و رفتار امروز #احمدینژاد را تأیید نمیکنم، چون اکنون یک حالت #انحرافی در او میبینم / خبرآنلاین یعنی باید این همه هزینه داده شود تا به جملات آن روز #میر در #حصر برسند ؟ راستی حاج آقا در توئیتر هم اکانت دارند @mesbahyazdi_ir http://www.khabaronline.ir/detail/۷۳۲۶۳۶/Politics/parties …