• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1396/11/07 ساعت 11:53

    جان سائرز رئیس سابق #MI۶ در کنفرانس وایت هال: غرب باید به سمت «#میانه_رو‌ها» در ایران برود. سیاست ترامپ به این امر کمکی نمی‌کند