• مهدی انجیدنی   anjidani@

   1398/02/04 ساعت 09:35

   پست تحول خوبی را شروع کرده است. جلساتی با دکتر قادری و دکتر اقبال‌خواه برای بررسی فرصت‌های همکاری #پست و #گپ داشتیم.
   امیدوارم بتوانیم در سال ۹۸ همکاری خوبی برای ارائه سرویس‌های پست بر بستر گپ داشته باشیم.
   #خدمات #مکان_محور #هوشمند