• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

      1397/04/20 ساعت 15:47

      #کاریکاتور/ #حجاب و #عفاف زیر تیغ #مُد!/ پدیده مدگرایی در عصر حاضر از سوی بسیاری از جوانان و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از افراد این نسل مدهای غربی را شیک‌پوششی می‌دانند http://tn.ai/۱۷۷۳۶۷۴