• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

      1398/01/19 ساعت 18:23

      #سردار_سلیمانی تنها کسی بود که از درون حاکمیت بیرون آمد و عرصه عمومی و مردمی را برای کمک به سیلزدگان فعال کرد.او ظرفیت فراموش شده‌ای که با جوهره و هویت جهادی_اعتقادی عجین است به میدان آورد.این هوشمندی می‌تواند برای همیشه خط سیر عمل اجتماعی حزب الله باشد #موکب_اربعین