• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

  1398/04/28 ساعت 16:54

  من ذره و خورشید لقایی تو مرا بیمار غمم عین دوایی تو مرا بی‌بال و پرم، در پی تو می‌ پرم من که شده‌ام، چو کهربایی تو مرا #مولانا

 • غازی به دست پور خود شمشیر چوبین می‌دهد تا او در آن استا شود، شمشیر گیرد در غزا عشقی که بر انسان بود، شمشیر چوبین آن بود آن عشق با رحمان شود، چون آخر آید ابتلا #مولانا

 • اگرم در نگشایی ز ره بام درآیم که زهی جان لطیفی که تماشای تو دارد #مولانا

 • محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

  1398/04/07 ساعت 16:23

  من از براى مصلحت در حبس دنیا مانده‌ام حبس از کجا ؟من از کجا؟ مال که را دزدیده‌ام؟ #مولانا رفتیم زیارت استاد و این ببت را براى ما خواند.

 • ثنا کاکاوند   sanakvn@

  1398/04/04 ساعت 23:11

  ماییم و خیال یار و این گوشه‌ی دل … #مولانا

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1398/03/30 ساعت 07:59

  . "مرا گویند بامش از چه سویست از آن سویی که آوردند جان را از آن سویی که هر شب جان روانست به وقت صبح بازآرد روان را #مولانا درود و سپاس بر شما سحر خیزان همیشه همراه پگاه آخرین پنجشنبه بهاری شما به خیر و شادی و پر… https://www.instagram.com/p/By۶qHZ۶Bmrn/?igshid=۱b۷twfoilk۸۹w …

 • ز دست خویش از آن ساغری که می‌دانی اگرچه نیک خرابم، بیا بیار بیار #مولانا

 • ای عشق! پیش هرکسی نام و لقب داری بسی من دوش نامت دیگرت کردم که: درد بی دوا! #مولانا

 • حسین مهرزاد   mhmehrzad@

  1398/03/14 ساعت 01:44

  هر جا روی تو با منی ای هر دو چشم و روشنی خواهی سوی مستیم کش خواهی ببر سوی فنا #مولانا

 • میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

  1398/03/12 ساعت 03:43

  گفتم دل و دین بر سر کارت کردم هر چیز که داشتم نثارت کردم گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی آن من بودم که بیقرارت کردم #مولانا

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/11 ساعت 23:29

  هم از آن سو جو که وقت درد تو می‌شوی در ذکر یا ربی دوتو وقت درد و مرگ آن سو می‌نمی چونک دردت رفت چونی اعجمی وقت محنت گشته‌ای الله گو چونک محنت رفت گویی راه کو این از آن آمد که حق را بی گمان هر که بشناسد بود دایم بر آن #مولانا #دفترسوم #مثنوی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/11 ساعت 23:04

  نفست اژدرهاست او کی مرده است از غم و بی آلتی افسرده است گر بیابد آلت فرعون او که به امر او همی‌رفت آب جو آنگه او بنیاد فرعونی کند راه صد موسی و صد هارون زند کرمکست آن اژدها از دست فقر پشه‌ای گردد ز جاه و مال صقر #مولانا #دفترسوم #مثنوی

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/03/10 ساعت 22:42

  هرچه از یارت جدا اندازند آن مشنو آن را که آن زیان دارد زیان گر بود آن سود صددرصد مگیر بهر زر مگسل ز گنجور ای فقیر! #مولانا #دفترسوم #مثنوی

 • احسان محمدی   ehsanm92@

  1398/03/09 ساعت 12:28

  می‌گویند از #مولانا پرسیدند: شراب؛ حلال است یا حرام؟ جواب فرمود: «تا که خورد!» حالا در ماجرای تاسف‌بار #نجفی برخی از دوستان در حال تطهیر و تقلیل زشتی #قتل هستند و انگار در برخورد با آن دچار تردید فلسفی شده‌اند و می‌گویند: «تا که کشد!»

 • بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1398/03/02 ساعت 08:20

  . "مرا گویند بامش از چه سویست از آن سویی که آوردند جان را از آن سویی که هر شب جان روانست به وقت صبح بازآرد روان را #مولانا درود و سپاس بر شما سحر خیزان همیشه همراه پگاه نخستین پنجشنبه خردادی شما به خیر و شادی و… https://www.instagram.com/p/BxymOnzhLk۴/?igshid=۱pogev۳ex۰۶yd …

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/02/31 ساعت 00:15

  «حال شبهای مرا همچو منی داند و بس تو چه دانی که شب سوختگان چون گذرد» ٭ «پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفتم که: چو من شوی بدانی» #مولانا مجلس پنجم #مجالس_سبعه

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/02/30 ساعت 23:45

  «میدان فراخ و مرد میدانی نی احوال جهان چنانکه میدانی نی ظاهرهاشان به اولیا ماند لیک در باطنشان بوی مسلمانی نی» #مولانا مجلس پنجم #مجالس_سبعه (مشابه این رباعی به #ابوسعیدابوالخیر نیز منتسب شده است)

 • محمد رضا حدادی   haddadi53@

  1398/02/28 ساعت 08:36

  تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید تو یکی نه‌ای هزاری تو چراغ خود برافروز که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر که به است یک قد خوش ز هزار قامت کوز #مولانا

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/02/28 ساعت 02:26

  ای دوست من! راه بس نزدیک است، اما راهرونده بس کاهل است. #مولانا #مجالس_سبعه

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/02/25 ساعت 00:05

  داستان #برصیصا ی زاهد را از کتاب #مجالس_سبعه‌ی حضرت #مولانا حتما بخونید.

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/02/24 ساعت 23:09

  «آدمی دیده است، باقی گوشت و پوست» پلیدست آنچه میبینی و میدانی تو آنی. اگر عاقبت خود را خاک میدانی، خاکی، خود را اگر پاک میدانی، پاکی.#مولانا #مجالس_سبعه

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/02/21 ساعت 00:19

  کشتی وجود مرد دانا عجب است افتاده به چاه، مرد بینا عجب است کشتی‌ که به دریا بود آن نیست عجب در یک کشتی، هزار دریا عجب است #مجالس_سبعه #مولانا

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/02/20 ساعت 21:53

  مَثَلَت هست در سرایِ غرور مَثَلِ یخ فروش نیشابور در تموز آن یخک نهاده به پیش کس خریدار نی و او درویش یخگدازان شده زگرمی و مَرد با دل دردناک و با دم سرد این همیگفت و اشک میبارید که بسی مان نماند وکس نخرید #مولانا #مجالس_سبعه

 • احسان گل‌ محمدی   ehsangmz@

  1398/02/17 ساعت 14:09

  به سوزنی که دهان‌ها بدوخت در رمضان بیا بدوز دهانم که سیرم از گفتار! #مولانا

 • خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

  1398/02/15 ساعت 22:50

  مصادره شاعر پارسی چطور ترکیه از ایران در معرفی #مولانا سبقت گرفت؟ : http://www.irna.ir/fa/video/۳۶۹۳۸۲۷/ …