• طاهره رحیمی   rahimi1361@

      1397/08/19 ساعت 23:09

      اگر نتایج انتخابات میان دوره آمریکا را دنبال می‌کنید، #موسسه_پیو آمارهایی رو براساس متغییرهایی مثل سن،جنس وتحصیلات رای دهندگان منتشر کرده برای من بخش جالب این بود۵۹٪ زنان سفید دانشگاه رفته به #دموکرات‌ها رای دادن و ۳۹٪ به #جمهوری_خواه‌ها، اما آمارمردان دراین گروه، ۴۷٪ به ۵۱٪ بوده