• امین خسروشاهی   KhosroshahiAmin@

    1396/03/01 ساعت 11:39

    حدود ۱۰۰ نفر از مالباختگان #موسسه_مالی البرز ایرانیان از خ جمهوری به سمت بیت رهبری در حرکت هسنتد.شعار«ای رهبر فرزانه،یاری تو لازمه»