• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1397/11/03 ساعت 15:23

    #مجلس برای تبلیغات #کنکور در صداوسیما دست به کار شد میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: تعدادی از نمایندگان در حال‌ تهیه طرحی هستند که به موجب آن دیگر سازمان #صداوسیما حق #تبلیغ #موسسات_کنکور و کمک آموزشی را ندارند. /ایسنا

  • در پی ردپای مافیای #موسسات_کنکور و پشت صحنه دیدار جنجالی آنها با مراجع بودیم که این خبر رسید: یک مؤسسه آموزشی کنکور در یک سال برای پخش آگهی‌های بازرگانی رقم۳۰۰ میلیارد تومان به صداوسیما پرداخت کرده جمعی از کارشناسان از گردش مالی۸ هزار میلیارد تومانی مؤسسات کنکور گزارش داده اند