• زینب رحیمی   znbrahimi@

    1398/05/08 ساعت 21:13

    تک آور میبدیزد و سیکلت سازان آسیا دو تا شرکت موتورسیکلت سازی هستند که از دولت درخواست کردند که مجوز پلاک گذاری ۱۲ هزار #موتور_کاربراتوری را بدهد. جالب این است که تعدادزیادی ازسازندگان موتورسیکلت هم به این درخواست اعتراض دارند. گویا سود مالی اقلیت به جان و سلامت اکثریت ارجح است

  • زینب رحیمی   znbrahimi@

    1398/05/06 ساعت 15:59

    موتورسیکلت سازها از دولت درخواست کردند که مجوز شماره گذاری حدود ۹ هزار #موتور_کاربراتوری را صادر کند. از سال ۹۵ تولید و شماره گذاری موتورهای کاربراتوری ممنوع شده. دولت محیط زیستی خود را ثابت کند