• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/05/30 ساعت 18:56

    دفتر #مهرداد_بذرپاش خبر انتصاب وی به عنوان مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار را تکذیب کرد. در این خبر با تشکر از پیشنهاد سهامداران مخابرات و #همراه_اول تاکید شده است که وی بنایی به پذیرش این مسئولیت ندارد.

  • جواد نیکی ملکی   jnikimaleki@

    1398/05/12 ساعت 23:58

    متأسفانه روزنامه‌ی حرفه‌ای، جوان و‌ حزب‌اللهی #وطن_امروز تعطیل شد؛ اما نه ما تیترهای نابشو‌ فراموش می‌کنیم نه غربگراهای فرتوت، بی‌سواد و پررو خدا قوت به #مهرداد_بذرپاش، رضا شکیبایی و تیمشون