• علی زادمهر   zadmehr@

    1398/01/15 ساعت 01:23

    آن زمانی که #مهران‌مدیری تو فیلم #ساعت‌پنج‌عصر ،مردم و اعتراضات مردم و اعتراضات #کارگری مسخره می‌کرد و حتی برای گفتگو با مردم بلیت می‌فروخت و جوالدوز می‌زد و ما بهش معترض بودیم ،ما آدمهای بدی بودیم ،حالا که چند تا سوزن به دولت زده ،شده آدم بد

  • بعدازظهر از خواب پا شدم دیدم #مهران‌مدیری ازمون شکایت کرده. #علیخانی هم گفته ا.ع نیستم، #متکی هم دیروز گفت شکایت می‌کنم. ح-ص هم گفت «همه حقوقی که از #ثامن‌الحجج گرفته پس داده» ولی انصافا خوب حقوق می‌دادن.ماهی ۵میلیون تومن برای #مشورت، زمانی که حقوق کارمندان دولت ۳۰۰هزار تومن بود

  • احسان تقدسی   demokracy@

    1397/03/07 ساعت 23:15

    #سلبریتی هایی که به قول #مهران‌مدیری یکلیبریتی هم نیستند یک یک تصویر دعوت نهادریاست جمهوری و دعوت به افطار رییس جمهور را منتشر کرده و از حضور انصراف می‌دهند. آقای #روحانی حتی انتظارات سلبریتی‌های حامی خود راهم برآورده نکرده است.