• حمیده حبیبی   hamidehabibi@

      1398/01/26 ساعت 19:59

      #کتاب مارکوپولو از #منصورضابطیان رو میخونم، انتهای سفر به فرانسه در فصل اول، از دیدار با #مهرانه_قائمی دختری که بیماری ریوی داشت و با جمع آوری پول از طریق چلچراغ و مردم برای درمان به فرانسه رفت نوشته. ظاهرا اون موقع اوضاع خوب نبوده آیا کسی از سرنوشتش خبر داره؟