• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

  1398/06/11 ساعت 23:12

  انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، #محمدرضاشمس و #مهدی_حجوانی را برای جایزه‌ی #آستریدلیندگرن نامزد کرد. شورای کتاب کودک،کانون پرورش فکری و موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برای این جایزه نامزد معرفی می‌کنند. امیدوارم یکی از دوستان ایرانی دریافت کننده این جایزه باشد.

 • سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

  1397/10/24 ساعت 12:23

  بزرگداشت #مهدی_حجوانی است. او سی وپنج ساله که برای کودکان میکوشد. شکوفه،ارشاد،قلمرو، پژوهشنامه،انجمن نویسندگان،کتاب ماه، انجمن تصویرگران، لاکپشت پرنده، و جاهای دیگر.
  با افتخار خود را شاگرد و مدیونش میدانم. اعتدلال بزرگترین درس او برای ما بوده. مستتدام باد
  #ادبیات_کودک #نقدادبی