• سيد محمود رضوي   smahmoodrazavi@

    1397/02/14 ساعت 12:11

    این نقد به معنی مخالفت با #شادی و #نشاط نیست،مشکل رویکرد محتوایی برنامه هاست که برنامه‌های شاد و سرگرمی فاقدمحتوا و برنامه‌های دارای محتوا #فاقد_جذابیت ساخته میشوند اگر قرار به سرگرمی صرف باشد، #من‌و‌تو و #جم و #pmc بهتر از ما سرگرمی پوچ و بی محتوا میسازند