• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/03/23 ساعت 12:08

    «دلواپسان چرا در باره اف‌ای‌تی‌اف به مردم دروغ می‌گویند؟» #سعید_جلیلی #منع_پولشویی #تروریسم #دولت_نهم http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪af٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۹٪be٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪da٪۸۶٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪aa٪db٪۸c٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷/ …