• زمانی می‌گفتند «قرن بیست‌ویکم قرن تبدیل #منطق_قدرت به #قدرت_منطق است».
    با نگاهی به اوضاع فعلی جهان و سخنان قدرت‌های بزرگ و ترس حامیان آنها، به‌نظر می‌رسه این سخن (حداقل در سطح بین‌المللی) کاملا اشتباه و برعکس است. ظاهرا #گفتگو بی‌حاصل است.