• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

    1398/03/26 ساعت 01:04

    مزارع #برق بادی در کشور_علی‌رغم وجود کم‌مهری‌ها_توانسته تاحدودی خودی نشان دهد. ایران بسترهای بسیار مناسبی برای استفاده از انرژی باد در جهت تولید #برق داراست. نیروگاه‌های #منجیل و #بینالود ، #شیراز ، #سیاهپوش و #کهک_تاکستان و … بخشی از این ظرفیت‌هاست که توانسته نمود پیدا کند.‌

  • مهدی جلیلی   arghanon@

    1397/08/18 ساعت 15:40

    صدابرداری فیلم که پیچیده و جذاب هم بود با هنر مصطفی اکبری #منجیل به نهایت رسید. خانم #عاطفه_مرادی هم در مقام مدیر تولید مستند کوتاه #فرزند زحمات بسیاری متحمل شد. از همه دوستان همراه در این مسیر سپاسگزارم @ejaalatanreza @Shakibania @atimoradi