• #کلینزمن بدل به ترند شده و همه او را حوالی تیم ملی می‌بینند اما بشنوید و باور نکنید. او یک گزینه انحرافی است و گزینه اصلی فرد دیگریست. یک مربی خوشنام با ملیت اسپانیایی که روزمه قابل اعتنایی دارد و توافقات با او انجام شده. مربی جذابی که البته #فیلیکس_سانچس قطری نیست! #منبع_موثق