• داود نعمتی انارکی   d_Nematianaraki@

    1397/11/18 ساعت 00:01

    تیم رسانه‌ای دولت -البته اگر وجود داشته باشد- توان پاسخگویی ندارد، چون آنچه که اتفاق افتاده برخلاف وعده‌های انتخاباتی است. مروری بر آن وعده‌ها نشان می‌دهد که وعده‌ها فقط برای #مناظرات_انتخاباتی بوده است تا اجرا در میدان …