• کمپین معلولان   dscampaign1@

  1397/11/01 ساعت 18:52

  مراجع قضائی فاقد #مناسب‌سازی و #دسترس‌پذیری از مهمترین موانع افراد دارای معلولیت برای مطالبه، پیگیری و احقاق حقوق پایمال شده‌اشان است!

 • کمپین معلولان   dscampaign1@

  1397/10/08 ساعت 15:33

  اضطراب و دلهره را با ما تجربه کنید در تردد از رمپ‌‌ وزات صمت!#مناسب‌سازی #دسترس‌پذیری

 • کمپین معلولان   dscampaign1@

  1397/10/05 ساعت 10:34

  یکی از دلایل عدم انجام #مناسب‌سازی مناعت طبع و بزرگواری معلولان و جانبازان بوده که با پرهیز از تجمع و اعتراض به این امر، حقوفشان تضییع شده است! یاوند عباسی مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران

 • کمپین معلولان   dscampaign1@

  1397/09/25 ساعت 13:04

  #حناچی #شهردار_تهران: فضای #شهر را برای #معلولان #مناسب‌سازی می‌کنیم. ۲۵ آذر ۹۷ برج میلاد https://www.farsnews.com/news/۱۳۹۷۰۹۲۵۰۰۰۴۲۸/٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۶٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷-٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪A۸٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪E۲٪۸۰٪۸C٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵-٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶-٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۸ …