• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1397/08/11 ساعت 09:05

    #ملیکازارعی: پیرو مطلبی که این روزها مبنی بر حضور خواهر جان(#مریلازارعی) به عنوان #مجری در یکی از برنامه‌های تلویزیونی مطرح شده لازم می‌دانم توضیحاتی بدهم:
    خواهر جان هنوز مشتاق خلق شخصیت‌های متنوع است و صد البته عرصه اجرا و بازیگری برایش کاملا مجزاست.
    #صبا