• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/04/24 ساعت 12:49

    در مورد#اکبر_طبری‌پور احساسی برخورد نکنیم. بعضی‌ها تعمدا فقط به دوران آملی اشاره میکنند. دستکم براساس ادعای آقای زاکانی @zakani_ir طبری‌پور دو #رئیس_قوه_قضائیه را #بیچاره کرد. از او بپرسیم: فساد او در دوره هاشمی‌شاهرودی و آملی چه بود؟ اگر با #ملک‌زاده برخورد شده بود، وضع این نبود