• پروفسور اسدالله اسماعیلی‌،‌نخبه‌ی دانش مهندسی عمران‌،رئیس دپارتمان عمران دانشگاه کانزاس‌،‌با افتخارات جهانی درباره سازه‌های بتنی‌ و نیز گوینده‌ی اخبار در سالهای ابتدای انقلاب چند روز پیش درگذشت‌.بازتابی در رسانه‌ها ندیدم .او از #مفاخر_علمی_ایران بود‌. روحش شاد