• مازیار خسروی   k_maziar@

    1398/05/24 ساعت 13:48

    خصوصی‌سازی در این کشور اسم‌رمز غارت است. از مخابرات در زمان #احمدی‌نژاد بگیر تا #هفت‌تپه و #مغان زمان روحانی. تا این دکان تخته نشود، گرفتن شاگرد مغازه که پول‌ها را توی دخل می‌ریخته و حساب و کتاب‌ها را راست و ریس می‌کرده دردی را دوا نمی‌کند‌. #پوری_حسینی

  • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/04/22 ساعت 16:54

    هزاران نفر از مردم #مغان و دیگر شهرهای استان اردبیل و کشور در مجلس ترحیم آتنا حضور پیدا کردند