• علی قنواتی   kheradoo@

  1398/05/23 ساعت 11:06

  هشدار! خطر وجود #سایکوپت! اگر با یک هم‌کار خاص به‌ندرت می‌توانید یک بحث منطقی را پیش ببرید و از عوض کردن موضوع بحث، تحریف حرف شما، فرار به جلو با ذهن‌خوانی و … سایر #خطاهای_شناختی یا همان #مغالطه، پیوسته در بحث استفاده می‌کند به احتمال زیاد با یک بیمار سایکوپت خطرناک مواجه‌اید!

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1396/12/12 ساعت 22:02

  این یک #مغالطه بی‌اساس است که #علم، علم است و آن هم جز علم مد‌رن نیست! وقتی مفهوم ساینس، د‌ر د‌وره خاصی پد‌ید‌ار شد‌ه و به قوام یک عالم خاص کمک می‌کند‌، طبیعی است که جهت‌گیری‌های فرهنگی و ارزشی آن عالم را د‌ارد‌.

 • حسین دهباشى   majazestan@

  1396/04/16 ساعت 21:53

  #مغالطه‌های #اصولگرایی ۲: ما نماز می‌خوانیم، شما با ما مشکل داری، پس شما با نماز و روزه و خدا و پیغمبر مشکل داری

 • حسین دهباشى   majazestan@

  1396/04/16 ساعت 21:32

  #مغالطه‌های #اصلاح‌طلبی ۳: ما از جنگ بیزاریم و به تعامل جهانی معتقد.شما سیاست خارجی ما را نقدمی‌کنی، پس شما جنگ طلبی و مخالف تعامل با دیگران

 • حسین دهباشى   majazestan@

  1396/04/16 ساعت 21:26

  #مغالطه‌های #اصلاح‌طلبی ۱: ما به مشکلات کشور نقد داریم. هرکه ما را نقد کند، بانی مشکلات است یا موافق آن. یا کاسب آن. یا مرتجع است یا سرکوبگر