• ازامروز ۱۴ ملیون دانش آموز به همراه یک میلیون فرهنگی راهی مدرسه میشند امیدوارم امسال خبرهای خوشی برای معلمها داشته باشیم،#معلم_های_زندانی آزاد بشند.#معلم_تبعیدی نداشته باشیم و امیدور دیگه نشنویم که به دانش آموزانی تجاوز شده و یا نخونیم خبرهای از کتک خوردنشون