• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/11/01 ساعت 11:33

    رأی ۹۰درصدی مردم به نصب اجباری #کارتخوان در #مطب پزشکان در برنامه پایش/براساس نظر سازمان مالیاتی #مالیات جامعه پزشکی ۵۰میلیارد تومان است،با یک حساب سرانگشتی این درآمد برای هر #پزشک یک میلیون تومان می‌شود چه کسی باور می‌کند درآمد یک پزشک یک میلیون تومان است https://tn.ai/۱۹۲۸۰۷۹