• داوود حشمتی   heshmatid@

    1398/01/25 ساعت 11:41

    #یاسین_رامین از تمام این فحش‌ها که به همسرش میدهند ناراضی نیست. با این فحش‌ها یک #مصونیت برای او ایجاد میشود. درست مانند اینکه ناراحت نیست دروغ شیرخشک‌ها را میگویند. چون پرونده دومیلیون یورویی پول نقدی که به بقایی داد (و بقایی منکر شد) دیده نمیشود. فساد روشهای پوششی زیادی دارد

  • خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

    1396/09/13 ساعت 19:58

    #دادستان #تهران: #قانون_اساسی برای معاون رییس جمهوری یا هرشخص و مقام دیگری #مصونیت قائل نشده است http://www.irna.ir/fa/News/۸۲۷۵۲۷۵۷ …