• محمد علی مومنی   mamomeni@

    1398/05/28 ساعت 23:12

    توی خبری نوشتم «غرفه پیشوا، بی‌رونق، با گل‌های مصنوعی» مسئول امور شهری و روستایی فرمانداری زنگ زده با هوار هوار هر توهین که خواست کرد و گفت «گل‌ها طبیعی‌ان. تو خبرنگاری؟ به تو غاز هم نباید بدن که بچرونی!» همین چند روز پیش بساط تقدیر از خبرنگاران به پا بود. #خبرنگار #مصنوعی

  • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1397/06/18 ساعت 00:23

    پروژه تحقیقاتی ۲ میلیارد دلاری #هوش_مصنوعی #پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در راستای عملیاتی سازی طرح‌های حوزه #هوش #مصنوعی یک برنامه ۵ ساله تدوین کرده است